Waarom ben je hier?


Een nieuw leven creëren door anders denken.

 

Ik weet niet wat jouw achtergrond is, wat jij hebt meegemaakt of wie je bent, hoe jij denkt of wat jij denkt. Ik weet niks van jouw leven, simpelweg omdat het jouw leven is. Het doel van onze potentiële connectie is dus zeker niet om jou te vertellen hoe jij je leven moet leven. Het zou getuigen van pure onwetendheid en zelfs arrogantie als ik zou denken dat ‘mijn’ kennis en bruikbare wijsheid voor iedereen beter is of ‘de’ waarheid. Dus dat is zeker niet het doel van onze connectie. Vanuit mijn denken als mentor en gelukzalig energiewezen heb ik één doel. Een doel wat ik graag met jou samen wil bereiken. Ik zou het liefste zien dat jij mij gaat helpen om erachter te komen hoe jij jouw leven wilt leven. Ik zal er alles aan doen om die duidelijkheid, die vernieuwing, samen met jou te creëren.

 

Hoe jij onze (potentiële) connectie ook gaat ervaren, iedere persoon die die stap durft te maken zal de ‘reis’ ervaren vanuit eigen emoties, gedachten, gevoelens en vanuit eigen be- en veroordelingen. Reacties & gedachten zullen gaandeweg variëren, vernieuwen, verdwijnen of hetzelfde blijven. Voor nu mag alles wat er is en niet is simpelweg worden losgelaten, niks doet er nu toe. Jij bent nu hier aanwezig. Jij bent hier nu met jouw gedachten aangekomen op deze site. Jouw ontwaakte bovenbewustzijn heeft die levens vernieuwende keuze al lang gemaakt, daarom ben jij nu hier. Jij hebt de kans om dit avontuur met mij te beginnen en wij gaan samen op ‘reis’. Wij gaan “Het” opnieuw ont-dekken en opnieuw creëren.

 

Deze reis is een nieuw begin of het einde van het oude. Dit is alles waar de zalige gelukzaligheid uit ontstaat, de ruimte krijgt om te gaan groeien en ‘in lijn’ komt. Wij gaan samen gedurende deze reis vrij denken, vrij creëren en vrij genieten. Wij richten ons vooral op het loslaten van veel oude zooi en het ontwikkelen van een eigen, geheel natuurlijke, zeer krachtige levensenergie!

 

Ik geef geen garanties, ik creëer geen hoop en beloof zeer zeker geen fraai plekje ergens op de eerste rij van het hemelse niets. Maar zoals net gezegd en vanuit de heerlijke herhaling, zal ik er alles aan doen om die duidelijkheid, die vernieuwing, samen met jou te creëren.

 


Als autodidactisch mentor en gelukzalig energiewezen kan ik je (m/v) ondersteunen bij:

 • Het maken van gelukzalige keuzes in je (nieuwe) leven.
 • Begeleiding bij vernieuwing van je denken & doen.
 • Passie ont-dekken/creëren. Passie voeden & vermenigvuldigen.
 • Connectie (relatie) oplossingen.
 • Zelfvertrouwen voeden vanuit de vier niveaus van intelligentie en het kernvermogen.
 • Gelukzalige connectie creëren met WAT je zelf bent.

Voor vrouwen (zie Yin power):

 • Sexkennis vergroten. 
 • "How to 'be' the 'guy'" i.p.v. "How to get the guy" of "How to keep the guy". (en nee, ik ga je niet leren hoe je een man kan zijn...)
 • Bruikbare sexwijsheid toepassen en vermenigvuldigen. Genieten en genieten.
 • Begeleiding bij vernieuwing van het Yin denken & doen.

Voor mannen (zie Yang power)

 • Sexkennis vergroten.
 • Bruikbare sexwijsheid toepassen en vermenigvuldigen. Genieten en genieten.
 • "How to be happy as the guy" i.p.v. "How to make the girl happy, so I can be happy...".
 • Begeleiding bij vernieuwing van het Yang denken & doen.

Hoe:

 • Logisch/natuurlijk denken.
 • 20 jaar unieke ervaring op gebied van de (sexuele) levensenergie en ondernemen vanuit passie en door passie.
 • Collectief creëren vanuit individueel denken & doen.
 • Vernieuwen en leren denken buiten 'de box' (comfortzone, MVM, het overleven).
 • Instinct.
 • Balans creëren tussen Yin (vrouwelijke energie) en Yang (mannelijke energie).
 • Opzoeken en creëren van hogere energie frequenties.

"Binnen de kracht van WAT wij zijn,                                                     ligt de bron van de pure geluk(sex)zalige energie die wij kunnen en mogen uitstralen.”                                                                                                                  - Arman Ra- (infinite)

Voor meer info Tel: 06-50617236 of info@passiementor.nl  

Samenwerken? Leuk! Neem even contact op!